Skip to main content
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) publiceerde afgelopen week een rapport over ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’. Hierin wordt een overzicht gegeven van het autobezit en -gebruik in Nederland. Een opvallende conclusie die hierin naar voren komt, is dat maar liefst een derde van de Nederlanders autobezit meer als een noodzaak ervaart dan een vrije keuze.
 
Het afgelopen decennium namen autobezit en autogebruik in steden af maar stegen daarbuiten aanzienlijk, zo blijkt uit het rapport. Nederland telde in 2020 zo’n 8,7 miljoen personenauto’s. Dat kwam neer op net iets meer dan één auto per huishouden.
 
Het Kennisinstituut spreekt van een verwachte toename van het totale autobezit, tot ongeveer 10 miljoen auto’s in 2040. Goed nieuws voor een bedrijf dat zijn boterham verdient met mobiliteit zou je zeggen. Toch worden we bij Beelen Mobility niet vrolijk van dergelijke cijfers.
Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
 
Wij zien vooral kansen bij de huishoudens die er bewust voor kiezen om geen auto te bezitten, wat volgens het rapport van KiM is op ongeveer 6 procent van het totale aantal huishoudens van toepassing is. Hier zitten de mensen tussen die de prioriteit geven aan duurzaamheid en in dat kader open zouden staan voor innovatieve en flexibele vormen van autogebruik.
 
In de komende jaren is deelmobiliteit het type dienstverlening waar Beelen Mobility zich in wil gaan specialiseren. We hopen juist de mensen die autobezit nu nog beschouwen als een noodzaak over te halen om te kiezen voor ons duurzame alternatief. Dit zullen we doen door een aantrekkelijk product neer te zetten, dat ook op financieel gebied als een logische keuze ervaren wordt.
 
Meer informatie over ons deelmobiliteit programma zal in de komende maanden volgen. Houd daarvoor onze website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Leave a Reply